Čeští senioři a jejich ekonomické podmínky

Čeští senioři a jejich ekonomické podmínky

Kvalita života důchodců se odvíjí od jejich finanční situace. Aktuální průměrná výše starobního důchodu je okolo jedenácti tisíc korun. I když na základě zvýšené minimální mzdy od ledna 2018, dojde i k navýšení průměrné výše starobního důchodu, nicméně prognóza není příliš optimistická. Údajně s přibývajícím počtem důchodců, bude však docházet k postupnému snižování průměrné výše starobního důchodu. Vyhlídky do budoucna hovoří, že by zhruba za třicet let mělo dojít ke snížení až o polovinu oproti současné průměrné výši starobního důchodu.
ruce důchodkyně
 
Pomoc seniorům od státu
 

  1. Příspěvek na bydlení – o tuto dávku lze zažádat na kontaktním místě úřadu práce dle místa trvalého bydliště daného důchodce. Potřebný formulář k vyplnění v rámci žádosti je dostání na každém úřadu práce. Podmínky pro splnění a získání příspěvku zodpoví kompetentní pracovník daného úřadu.

 

  1. Dávky v hmotné nouzi – jedná se o pomoc seniorům s velmi nízkým příjmem důchodu, kdy živobytí seniora je pod hranicí životního minima. Touto záležitostí se zabývá příslušný obecní úřad dle místa trvalého bydliště, kam je třeba osobně se dostavit. Na základě posouzení lze obdržet i mimořádnou okamžitou finanční pomoc.

 

  1. Dávky pro zdravotně postižené seniory – jedná se o dávky v rámci příspěvku na zakoupení zdravotních pomůcek, rovněž příspěvk na opravu či úpravu bydlení apod. Veškeré formuláře a vyřízení příspěvku je též v kompetenci příslušného obecního úřadu.

 
 starší lidé
Jak jsou na tom ve srovnání s okolními státy čeští důchodci?
 
I když důchodci se mohou od ledna příštího roku těšit na vyšší důchod. Dokonce se jedná o nejvyšší nárůst penze za posledních devět let.
 
Avšak na základě výzkumu bylo zjištěno, že nejlépe se žije seniorům v Norsku. Nicméně Česká republika si vysloužila pochvalu též. Především se jedná o průměrnou délku života v naší zemi. Bohužel však ekonomická situace seniorů neřadí Českou republiku na vyšší příčku. Útěchou ale může být, že naše země se může pyšnit standardem v rámci poskytování zdravotní péče zdejší populaci v důchodovém věku.