Plesy a kino

Plesy a kino


Bez příjemné kultury by mÄ› to asi nebavilo. Jsem ráda, že koneÄnÄ› také existují různé kulturní akce anebo kulturní domy, kam se lidé mohou hlásit, když si tÅ™eba chtÄ›jí nÄ›co zahrát anebo se na nÄ›co podívat. My jsme se vždycky hlavnÄ› hlásili a registrovali na plesové sezóny. A je únor a to znamená, že jsou opravdu hodnÄ› plesové sezóny. Které pokraÄují až do bÅ™ezna a do dubna. Myslím si, že mnoho lidí má rádo různé plesy nebo bály. To bych nebyla já, abych opravdu nebyla každý víkend nÄ›kde na bále anebo na plese. Takovéto kulturní a spoleÄenské akce mÄ› moc baví. Těší mÄ›, že právÄ› i můj partner je takhle hodnÄ› kulturně založený stejnÄ› jako já, ale nevím, po kom tohle mám.

A opona se otevírá.

Protože kultura u nás v rodinÄ› nikdy nebyla tak na prvním místÄ› a nikdo kulturou ani nežil. Jenomže já, když jsem si potom na stÅ™ední Å¡kole ve tÅ™etím roÄníku naÅ¡la partnera, tak on byl právÄ› opravdu hodnÄ› kulturnÄ› založený. Já jsem jeÅ¡tÄ› snad ani nevÄ›dÄ›la pořádnÄ›, co to kultura je, takže jsem ráda, že mÄ› vlastnÄ› můj první partner takhle nauÄil a ukázal, co je to kultura. A také mÄ› nauÄil milovat kulturu. Jsem za tohle opravdu hodnÄ› ráda, protože pokaždé, když se tÅ™eba nudím anebo nemáme s kamarádkami co dÄ›lat, a tak jdeme do kina, nebo do divadla, ale nejÄastÄ›ji právÄ› do kina, protože kino máme asi deset minut chůze od naší ulice, takže nás to tam opravdu hodnÄ› baví.

Byla jsem i v zahraniÄí v divadle.

Navíc je také prima, že kolikrát tÅ™eba z plesů jdeme jeÅ¡tÄ› do kina. NÄ›kdy ples zaÄíná v pÄ›t hodin a konÄí v osm hodin veÄer a nÄ›kdy právÄ› v osm veÄer zaÄínají opravdu perfektní filmy v kinÄ› anebo nÄ›jaké pÅ™edstavení v divadle. Uznávám, že ne vždycky se mi tam chce, ale potom, když už sedíme v divadle anebo v kinÄ›, tak si říkám, že jsem opravdu nadÅ¡ená a těší mÄ›, že jsem tam vůbec Å¡la. Lepší jít nÄ›kam za kulturou než potom sedÄ›t doma. Nemyslíte!