Nezařazené

Problémy s hemoroidy?


Poznali jste na sobÄ›, že je nÄ›co v nepořádku? PociÅ¥ujete zdravotní potíže, které mají co doÄinÄ›ní s hemoroidy? Co s tím teÄ ale dÄ›lat, za kým se vydat a nechat se vyÅ¡etÅ™it Äi se zeptat na radu? Pomohou Vám naÅ¡i lékaÅ™i! ProctoClinic se zabývá již od roku 1998 léÄbou hemeroidů a není nutné mít doporuÄení od praktického lékaÅ™e, zkrátka k nám staÄí pÅ™ijít a vÅ¡e spoleÄnÄ› vyÅ™ešíme. Pokud pÅ™ijdete skuteÄnÄ› vÄas, vÅ¡e se bude dát provést pouze vyÅ¡etÅ™ením a ambulantní metodou. Nebude Vás Äekat žádná operace ani pracovní neschopnost, staÄí pÅ™ijít vÄas a prohlídku neodkládat.

Rychlá léÄba

NaÅ¡i odborní lékaÅ™i odstraní hemoroidy snadno a to nechirurgickými metodami, které jsou pro pacienty Å¡etrné a nejsou spojeny s bolestmi. A jak tedy vÅ¡e probÄ›hne? Hned co se provede vstupní vyÅ¡etÅ™ení, lékaÅ™ rozhodne o nejlepší metodÄ› léÄby a o tom, jak probÄ›hne zákrok. Je možné hemoroid podvázat speciální kroužkem anebo jej odstranit fotokoagulací infraÄerveným svÄ›tlem. Neváhejte a pÅ™ijÄte se k nám poradit o svém problému a odstranit jej.