Jsme-li účastníky autonehody
Nezařazené

Jsme-li účastníky autonehody

V současné době existují kurzy, kde se můžeme v několika lekcích naučit vše potřebné pro zdárné zvládnutí tak psychicky náročné situace, jakou autonehoda bezesporu je. Naučíme se zvládnout stres, poskytnout první pomoc i efektivní volání profesionálů o pomoc bez zbytečných a mnohdy velmi nežádoucích průtahů. Pravdou je, že každý z nás by měl alespoň v základu vědět, jak pomoci sobě nebo jiným osobám, které se staly obětmi, ale i viníky nehod.
autonehoda

Co dělat

1. Nejprve je jednoznačně nutné opustit havarované vozidlo, jsme-li toho schopni. Takže zastavit automobil, zhasnout motor, zatáhnout ruční brzdu, vypnout světla. Před tím, než opustíme samotné vozidlo, musíme obléknout reflexní vestu!
2. Naším dalším úkolem je zabezpečení místa nehody. A to tak, že umístíme výstražný trojúhelník do bezpečné vzdálenosti, která je padesát metrů na běžné silnici a sto metrů na dálnici. V případě, že hrozí vznik požáru na vozidle, je také nutné odpojit autobaterii. Jestliže auto už hoří, pomůžeme uniknout z vozidla případné další osoby a ihned voláme hasiče.
3. Už při těchto úkonech se snažíme objektivně zhodnotit situaci. Všímáme si, zda jsou v místě nehody zraněné osoby, zda hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, ale i například zda nehoda přesáhne škodu ve výši deseti tisíc korun.
4. Jestliže je v místě zraněná osoba, je nutné jí neprodleně poskytnout první pomoc a zavolat záchranné složky.
nehoda na sněhu

Pár rad na závěr

1. S nabouraným vozidlem nikam nepopojíždíme.
2. Se zraněnými osobami uvízlými v autě nehýbeme, pokud tak nevyžaduje situace, například z důvodu hrozícího požáru.
3. Na policii, hasiče i záchranku vyčkáváme vždy mimo vozovku.
4. V každém případě spolupracujeme s policií, nebráníme se například dechové zkoušce.
5. Před podpisem protokolu si jej řádně přečteme, teprve potom podepisujeme.
6. Pokud to situace a zdravotní stav účastněných dovolí, je třeba sepsat protokol o nehodě, který slouží pro pojišťovny. Z toho musí být patrné, kdo je viníkem nehody a další náležitosti.