Kde by bylo lidstvo bez peněz?

Kde by bylo lidstvo bez peněz?

Stejně jako všichni ostatní lidé nejsem ani já na světě tak dlouho, abych byl u toho, když se rodil takový svět, jaký dnes máme a známe. A proto nemohu plně kvalifikovaně posoudit, zda tu nejprve vznikla civilizace, která si ke své existenci a rozvoji vytvořila peníze, nebo zda tu vznikly peníze, jež posléze umožnily vznik a rozkvět lidské civilizace. Ale jedno vím. A sice to, že bez peněz bychom my lidé nebyli ani zčásti tak civilizovaní, jak tomu v reálu je, bez peněz bychom byli daleko primitivnějšími tvory, než jakými jsme.

eura a čas

Peníze se staly už dávno něčím, díky čemu existujeme a díky čemu také funguje lidstvo jako celek. Peníze nám umožňují spolupracovat s jinými lidmi a jsou současně často i důvodem, proč s ostatními navazujeme nějaké ty vztahy, díky penězům funguje leccos, co by bez nich zaniklo nebo dokonce ani nikdy nevzniklo.

A protože na penězích stojí svět Americká nebankovní hypotéka nalézá uplatnění v mnoha případech, kdy se lidé potýkají s finančními obtížemi. Bez peněz totiž nemohou lidé skoro nic získávat, vlastnit a využívat, a když si tak někdo nevydělá dost na to, aby obstál, může ho i podobná nebankovní hypotéka spasit. A často jde o tu jedinou spásu, která je lidem ve finanční tísni stále ještě dostupná.

EU finance

Když někdo potřebuje peníze, ale není si je schopen zajistit, nemůže prostě žít jako ta divá zvěř a musí si postrádané finanční prostředky aspoň vypůjčit. A je to ona výše zmíněná hypotéka, jež nezklame nikdy nikoho. Přesněji nikoho, kdo vlastní aspoň nějaký ten nemovitý majetek, který se dá dát do zástavy výměnou za půjčku.

A lidé si tak mohou půjčit peníze, kdykoliv jich nemají dost. A pak mohou vést důstojný život, takový, jaký se dnes už považuje za naprostou samozřejmost. Zatímco bez finančního zajištění by tito neobstáli. Protože svět zkrátka stojí na penězích. A ten, kdo by je neměl, by to neustál.