Co je to správa nemovitostí ?

Co je to správa nemovitostí ?

Co je to správa nemovitostí nebo co tento pojem obnáší a jak funguje ? to jsou otázky na které si odpovíme v našem dnešním článku, A já si myslím že můžeme jít rovnou na to 🙂

Každý se už jistě s pojmem správa nemovitostí setkal, ale ne každý ví co tento pojem znamená

logo home partner

– Co je to správa nemovitostí ? V podstatě se jedná o takzvaný soubor veškerých aktivit neboli o soubory, které se se starají o bezproblémový chod všech bytů či domů. Díky správě nemovitostí se lehce vyvarujete jakýmkoliv problémům či překážkám, které by mohly vstoupit do bezproblémového chodu domácnosti. Správu nemovitostí si vlastníci zařizují sami ( neboli takzvané společenství jednotek) Pokud si ji však daný vlastník nechce zařizovat sám, může se obrátit na jakoukoliv profesionální společnost, která se tímto zabývá, Tyto společnosti se starají především o to, aby vše proběhlo bez problémů a zařizují vše potřebné. Pokud o něčem takovém uvažujete můžete se obrátit například na společnost HOME PATRNER s.r.o která se zabývá správou nemovitostí.

Správa nemovitostí

– Čím se správa nemovitostí zabývá ? Vše potřebné se dělí na dvě skupiny. Jako první skupina je skupina která se zaměřuje na práci v oblast technickou a druhá skupina se zaměřuje na práci v oblasti administrativní.

1) Oblast Technická zahrnuje : Veškeré údržby a opravy jednotlivých bytů či domů, veškeré přípravy týkající se rekonstrukce, dále také evidence revizí a zajišťování smluv s jakýmikoliv dodavateli potřebných služeb.

2) Oblast Administrativní zahrnuje : Veškeré účetnictví či daňové přiznání, statistické výkazy či evidenci prostorů a osob, dále také zpracování veškerých odečtů a vyúčtování služeb které se týkají všech evidencí.

Správa nemovitostí musí hradit společenství vlastníků. Společenství vlastníků jednotek od daných domácnostní vybírají takzvané zálohové platby ze kterých se tato věc následně hradí.