Každý firemní časopis potřebuje individuální přístup. Umíme být pro Vás profesionálním partnerem, oporou Vašemu podnikání.

Hlavním kritériem je umět naslouchat.

Výroba firemních časopisů, bulletinů a zpravodajů, redaktorské služby, jazykové korektury, překlady.

hydra DESIGN 2010